boeken

Bommelerwaardse Boom


Gorinchem, knooppunt in het reizigersvervoer over water 1825-1935 geschreven door de historicus dr. Aart Bijl.


te verkrijgen vanaf 21 februari 2017

De Historische Vereniging ‘De Heerlijkheid Vuren’ heeft besloten in het kader van haar 25-jarig jubileum een nieuw boek uit te geven over de geschiedenis van Vuren, dat door haar voorzitter en historicus Aart Bijl is geschreven.

Het boek is uitgevoerd in full colour en geeft een beschrijving van de prehistorie tot heden, en telt naast vele oude afbeeldingen ook veel nieuwe foto’s van Vuren, gemaakt door Siemon Venema en Henk van den Berg. De algehele boekverzorging was in handen van Nus Tahitu.

De Heerlijkheid Brakel,

over Heren van Stand en gewone Brakelse mensen, dit is de titel van het boekje wat onder redactie van Jan van Loopik uitgegeven wordt ter gelegenheid van de tentoonstelling in Huis Brakel.


. Ap de With beschrijft een reeks van Heren die wat te zeggen hadden in Brakel en Jan van Willigen schetst een kleurrijk verhaal hoe namen en wapens van deze Heren vastgelegd werden in gebrandschilderde ramen. Jan van Brakel schrijft over de branden en de ouderwetse manier van brandbestrijding in het dorp. Ook worden de korenmolenaars allemaal genoemd in het verslag over de verdwenen windkorenmolen. Aart Bijl vertelt een stukje geschiedenis over de visserij op de rivier de Waal. Peter van der Zalm vertelt uitgebreid het levensverhaal van zijn vader politie van der Zalm die tussen 1963 en 1989 in Brakel in functie was. Herinneringen van Rieke de Jongh - van den Handel uit haar Brakelse jaren worden verteld. Ook staat in het boekje een voor velen onbekende geschiedenis uit de tijd dat de spits van de toren van Brakel opgeofferd werd voor de Franse telegraaf. Jan Buylinckx is hiervoor in de archieven gedoken. Tot slot blikt Ton van der Zalm ruim een halve eeuw terug in de tijd waarmee een prachtig stukje dorpsgeschiedenis is vastgelegd.Aart Bijl, De geschiedenis van Zuilichem. Een dorp tussen de Maas en de Waal.

        Zuilichem 2013 240 pagina's, full colour.  isbn/ean978-90-800831-0-3                  prijs19,95 euro


        In de Geschiedenis van Zuilichem ontvouwt zich de lange boeiende ontwikkeling van een dorp

        tussen de Maas en de Waal. Vanaf de eerste bewoning voor onze jaartelling tot heden.


Echte Bommelerwaarders.

Uitg. Streekarchief Bommelerwaard, 2011, red. Jan Buylinckx en Sil van Doornmalen,

48 blz..en 19 kwartierstaten van personen met minimaal 30 voorouders die allemaal in de Bommelerwaard zijn geboren.

      Jan Groenendijk,  1000 jaar Gameren. Een dorp aan de Waal


      Gameren 2014  512 pagina's met ruim honder illustraties ISBN 978-90-9028197-1  prijs 49,95 euro


       In 100 jaar Gameren beschrijft de auteur de geschiedenis van dit dorp  van 1031 tot 1999 in 4 delen

        1. 1031-1794; 2. de Bataafse Republiek en de Franse tijd (1795-1814);

        3. een eeuw van voor- en tegenspoed (1815-1919);

        en 4. crisis, Tweede Wereldoorlog en toenemende welvaart (1920-1999).

     

Een beeld van de Bommelerwaard - een fotoboek over de Bommelerwaard, een uitgave van de Europese bibliotheek 1994, redactie J.J.A. Buylinckx, J.N.A. Groenendijk, H.M.A.J. van Houten en J.M. van Vossen.

Door een Hollandse winter - een predikant, de hofdame en de revolutie van 1795 -

door Caroline Hanken, uitg. Augustus, Amsterdam  2010.


Inhoud: 1794, de vooravond van de Bataafse Republiek. Het franse leger trekt over de bevroren rivieren naar het noorden. Dominee Kist wacht de ontwikkelingen in spanning af. Een Franse hofdame ontvlucht Utrecht en maakt een barre tocht via allerlei steden naar Zaltbommel. Een waargebeurd verhaal.

Alles wel in Well door Willem Adriaan de Bruyn en Henk de Koning - uitgave 1993 van Stichting      1000-jaar Well,

gemaakt naar aanleiding van het bestaan van 1000 jaar Well in 1983 - 643 blz.

Hurwenen in de Waalstroom van de Geschiedenis. Een open dorp in de schaduw van Europa

door Dick Hollander. Uitg. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 2007, 224 blz..

Uit het leven van baker Hannemeu en Kneel. Bakeren in de Bommelerwaard

  door Hannie van Wijk-Ermstrang, uitg.Begijnekade 18 Uitgevers, 2009, 271 blz..

       

Een eerbetoon aan Eerke Adriana van Hees-van Suydam (1858-1943), baker te Zuilichem

Baker was een onderschat beroep. De dialogen zijn in dialect geschreven.

Marcel Dings en Aart Bijl hebben een fraai boek geschreven over

300 jaar baksteenfabricage wat een belangrijk stukje iambachtelijke 

industrie is rondom de rivieren en waarvan in Haaften nog een mooie

fabriek staat die meer bakstenen produceert dan alle fabriken daarvoor bij elkaar. het is betellen bij via mail bij aartbijl@gmail.com voor 24,95 euro